Marathi Prem SMS

Marathi Prem SMS

प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय, प्रेमाला गोडी येणार नाही.. आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय, त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही…