Doctor Patient Jokes In Marathi

Doctor Patient Jokes In Marathi

पेशंट: विचित्र आजार झालाय..
जेवणानंतर भूक लागत नाही..
सकाळी उठल्यावर झोप लागत नाही..
काम केल्यावर थकवा येतो..
काय करू..??

डॉक्टर: रोज रात्री उन्हात बसा..!