To Bolayala Lagla Ki

तो बोलायला लागला की, मी हरवून जाते.. त्याच्या कडून माझी तारीफ ऐकताच, लाजेने गुलाबी होते..!!