Tumhala Yash Milnaar Nahi Ase Samju Naka

Tumhala Yash Milnaar Nahi Ase Samju Naka

तुम्ही लहान आहात म्हणून, तुम्हाला यश मिळणार नाही असे समजू नका कारण, वाघ लहान असो की मोठा, वाघच असतो…