Tujhi Aathvan Marathi Charoli

तुझी आठवण येण्यासाठी काळ वेळ लागत नाही.. तीही माझ्या सारखीच आहे, तिलाही तुझ्या शिवाय राहवत नाही…