Tag: डोक्यावर बर्फ़ व जीभेवर साखर असली की

Dokyavar Barf Aani Jibhevar Sakhar Asli Ki

डोक्यावर बर्फ़ व जीभेवर साखर असली की सारे प्रश्न आपोआप सुटतात…