Jeevnat Kahich Kayamswarupi Naste

जीवनात काहीच कायमस्वरूपी नसते.. नाही चांगले दिवस, नाही वाईट दिवस…