Tai, Jara Laksh Theva

जर आपली बायको, माहेरी जातांना, शेजारच्या बायकांना सांगून जात असेल की, ताई जरा लक्ष ठेवा! तर समजून जा, तुम्ही CCTV च्या निगराणीत आला आहात…