Prayatna Itke Kara Ki

Prayatna Itke Kara Ki

जगा इतकं की, आयुष्य कमी पडेल, हसा इतकं की आनंद कमी पडेल, काही मिळणे हा तर नशिबाचा खेळ आहे, पण प्रयत्न इतके करा की, परमेश्वराला देणे भाग पडेल…