Tag: जगाला काय आवडतं ते करु नका

Tumhala Je Vatel Te Kara

Tumhala Je Vatel Te Kara

जगाला काय आवडतं ते करु नका,
तुम्हाला जे वाटतं ते करा,
.
.
.
.
आणि मार खा…!