Tag: छप्पन पोरी मागे येतील पण पैसा असेल तरच

Lakhat Ek Mulgi

छप्पन पोरी मागे येतील पण पैसा असेल तरच,
पण तो नसताना जी मागे येईल ती लाखात एक असेल…