Tag: चुकूनही कधी समोर नको येउस

Chukunahi Kadhi Samor Nako Yevus

चुकूनही कधी समोर नको येउस,
नाहीतर पुन्हा विश्वास ठेवण्यास
मजबूर होईन मी.. आठवणींचे
ओझं एवढं आहे, की पुन्हा
तुझ्या प्रेमात सये चूर चूर होईन मी…