Tag: गुरुजी: बंडू खरं-खरं सांग

Guruji: Bandu Khare-Khare Sang

Guruji: Bandu Khare-Khare Sang

गुरुजी: बंडू खरं-खरं सांग नाहीतर,
चड्डी काढून मारेन तुला..
बंडू: पण सगळी चूक माझी आहे,
तुम्ही का चड्डी काढताय..?
☺☺☺