Tag: क्रोध मूर्खपणापासून सुरु होऊन पश्चातापावर नष्ट होतो

Jo Krodhavar Niyantran Thevto

Jo Krodhavar Niyantran Thevto

क्रोध मूर्खपणापासून सुरु होऊन पश्चातापावर नष्ट होतो.
जो व्यक्ती स्वतःच्या क्रोधावर नियंत्रण ठेवतो त्याला यश प्राप्त होते…