Tag: कोणी रोझा ठेवला

Aai Baap Sambhale Toch Sukhi Jhala

AAI-BABA SMS MARATHI Image

कोणी रोझा ठेवला..
तर,
कोणी नवराञीचे उपवास ठेवले..
तर,
कोणी श्रावण ठेवले..
परंतु, सुखी तोच झाला ज्याने,
घरात आई बाप ठेवले…
शुभ राञी!