Aai Baba Msg in Marathi

कोणी रोझा ठेवला.. तर, कोणी नवराञीचे उपवास ठेवले.. तर, कोणी श्रावण ठेवले.. परंतु, सुखी तोच झाला ज्याने, घरात आई बाप ठेवले… शुभ राञी!