Tag: कोणत्याही व्यक्तीला समजून

Samjun Na Gheta Konala Gamavu Pan Naka

कोणत्याही व्यक्तीला समजून
घेतल्याशिवाय पसंत करू नका..
आणि त्या पसंत केलेल्या व्यक्तीला
समजुन न घेता गमावु पण नका !