Tag: कोणत्याही नात्यामध्ये कधीच Game खेळायचा नाय

Natyamadhe Kadhich Game Khelaycha Nahi

कोणत्याही नात्यामध्ये कधीच Game खेळायचा नाय,
कारण Game कधीपण Over होत असतो…