Tag: कुणास दुखावू नये उगाच गंमत म्हणून

Kunas Dukhau Naye Ugach

Kunas Dukhau Naye Ugach

कुणास दुखावू नये उगाच गंमत म्हणून,
बरंच काही गमवावे लागते किंमत म्हणून…