Tag: कुणाच्या आयुष्यात जागा मिळवण्यासाठी

Kunalahi Jabardastine Milvu Naka

Kunalahi Jabardastine Milvu Naka

कुणाच्या आयुष्यात जागा मिळवण्यासाठी,
भांडण करू नका..
जर तुम्ही त्या व्यक्तीला
हवे असाल तर ती स्वतःच,
तुमच्यासाठी जागा बनवेल…