Tag: किती छान असतात त्या मुली

Kiti Chan Astat Tya Muli

किती छान असतात त्या मुली,
ज्या सुंदर असुन सुद्धा
Attitude नाही दाखवत…