Kitihi Ragavlis Tari

Kitihi Ragavlis Tari

कितीही रागावलीस तरी,
मी तुझ्यावर रागावणार नाही,
कारण तुझ्याशिवाय,
मी कुणावर प्रेम करणार नाही…