Tag: काही जण संपत्ती मिळवण्यासाठी

Sampatti Ani Tarunya

काही जण संपत्ती मिळवण्यासाठी
तारुण्य खर्च करतात
आणि नंतर
तारुण्य मिळवण्यासाठी
संपत्ती…