Tag: कालची चूक

Aajchi Sandhi

कालची चूक
आणि उद्याचं स्वप्न
यांच्यामध्ये आजची संधी आहे…