Tag: कधी कधी शेवट चुकीचा होतो

Kadhi Kadhi Shevat Chukicha Hoto

कधी कधी शेवट चुकीचा होतो,
पण नंतर कळते की,
शेवट नाही पण सुरुवातच
चुकीची होती…