Tag: ऐक ना रे नकटु

Aik Na Re Naktu

Aik Na Re Naktu

ऐक ना रे नकटु,
मी तर Chocolate पण तुझ्याशिवाय
कोणासोबत Share करत नाहीं,
हृदय तर खूप दूरची गोष्ट आहे…