Tag: एखादया मुलीसाठी किंवा मुलासाठी स्वतःला संपवू नका.

Premat Apyash Aale Tar

एखादया मुलीसाठी किंवा मुलासाठी स्वतःला
संपवू नका.
हा दिवस बघण्यासाठी आई वडिलांनी
तुम्हाला लहानाचा मोठा नाही केलं…