Tag: एक स्वप्न

Tujhya Nava Nantar Majhe Naav Hech Swapn

एक स्वप्न,
तुझ्या सोबत जगण्याचं..
एक स्वप्न,
तुझ्या नावानंतर,
माझं नाव लावण्याचं…