Tag: एक विनंती आहे दूरच जायचे असेल तर जवळच येऊ नको

Durach Jayche Asel Tar

एक विनंती आहे… दूरच जायचे असेल तर… जवळच येऊ नको…