Tag: एक मनी आस

Tujha Chehra Roj Najres Padava

Tujha Chehra Roj Najres Padava

एक मनी आस,
एक मनी विसावा,
तुझा चंद्रमुखी चेहरा,
रोजच नजरेस पडावा,
नाहीतर तो,
दिवसच नसावा…