Tag: एक जण गेल्याने दुनिया संपत नाही पण लाखो जण मिळाले तरी त्या एकाची कमी पूर्ण होत नाही

Ek Jan Gelyane Duniya Sampat Nahi

एक जण गेल्याने दुनिया संपत नाही, पण लाखो जण मिळाले तरी त्या एकाची कमी पूर्ण होत नाही…