Tag: एक आई १० मुलांचा

Aaplya Aaicha Sambhal Kara

एक आई १० मुलांचा
सांभाळ करू शकते,
पण १० मुलं एका आईचा
सांभाळ करू शकत नाहीत…