Tag: एकदा नवरा बायको Discovery बघत असतात

Ekda Navra Bayko Discovery Baghat Astat

Ekda Navra Bayko Discovery Baghat Astat

एकदा नवरा बायको Discovery बघत असतात..
Channel वर म्हैस दिसते ☺☺
नवरा: ती बघ तुझी नातेवाईक..


बायको: Aiyya…
सासूबाई !
☺☺☺