Tag: एकटे पणाची इतकी सवय झालीये.

ektepana marathi status

एकटे पणाची इतकी सवय झालीये.
कि आता,
कोणाच्याही सोबतीची पण..
भीती वाटते…