Tag: उठ-सुठ उपोषणाचा मार्ग

Mi Uposhan Karnar Aahe

उठसुठ उपोषणाचा मार्ग
मला अजिबात पसंत नाही.
मी त्याविरोधात उपोषण करणार आहे…