Tag: इतकी नकोशी झालीय का रे मी तुला..

Itki Nakoshi Jhaliy Ka Mi

Itki Nakoshi Jhaliy Ka Mi

इतकी नकोशी झालीय का रे
मी तुला..
कि एक Phone हि करावासा वाटत नाही,
का मला…?