Tag: इतका एकटा राहायला शिकलोय कि..

Itka Ekata Rahayla Shikloy Ki

Itka Ekata Rahayla Shikloy Ki

इतका एकटा राहायला शिकलोय
कि.. आता कोणी आलं काय, आणि गेलं काय..
काहीच फरक नाही पडत…