Tag: आळस हा माणसाचा शत्रू आहे

Aalas Ha Mansacha Shatru Aahe

आळस हा माणसाचा शत्रू आहे…
मग चला तर त्याला मित्र करूया…!