Tag: आयुष्य हे एकदाच असते

Aayushya He Ekdach Aste

Aayushya He Ekdach Aste

आयुष्य हे एकदाच असते,
त्यात कोणाचे मन दुखवायचे नसते,
आपण दुसऱ्याला आवडतो,
त्यालाच प्रेम समजायचे असते…