Tag: आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा खेळ

Aayushya Mhanje Pattyancha Khel

आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा खेळ,
चांगली पाने मिळणे,
आपल्या हातात नसते..
पण मिळालेल्या पानांवर
चांगला डाव खेळणे,
यावर आपले यश अवलंबून असते…