Tag: आयुष्य म्हणजे खेळ नव्हे

Aayushya Mhanje Khel Navhe

आयुष्य म्हणजे खेळ नव्हे,
फुकट मिळालेला वेळ नव्हे,
आयुष्य एक कोडे आहे,
सोडवाल तितके थोडे आहे,
म्हणूनच आयुष्यात येऊन
माणसे मिळवावीत,
एक-मेकांची सुख दुःखे एक-मेकांना कळवावीत…