Tag: आयुष्य तेव्हा खूप सुंदर वाटतं

Aayushya Kevha Sundar Vatat?

आयुष्य तेव्हा खूप सुंदर वाटतं,
जेव्हा आपल्या भावना कोणी तरी समजून घेत…