Tag: आयुष्यात समोर आलेली

Parajayatun Anubhav Milto

Parajayatun Anubhav Milto

आयुष्यात समोर आलेली,
आव्हाने जरूर स्वीकारा..
कारण त्यातुन तुम्हाला,
एक तर विजय प्राप्ती मिळेल,
किंवा पराजयातुन अनुभव मिळेल…!