Tag: आयुष्यात यश मिळते तेव्हा कळते कि आपण कोण आहोत

Aayushyat Yash Milte Tevha Kalte Ki

आयुष्यात यश मिळते तेव्हा कळते कि “आपण” कोण आहोत,
पण अपयशी होतो तेव्हा कळते कि “आपले” कोण आहेत…