Tag: आयुष्यात खोटं बोलून

Khote Bolun Nate Jodanyapeksha

आयुष्यात खोटं बोलून,
“नातं” जोडण्यापेक्षा,
खरं बोलून, “नातं”
तुटलेलं बरं…