Tag: आयुष्यात कुणाची पारख

Rang Navhe Man Paha

आयुष्यात कुणाची पारख,
त्याच्या रंगावरून न करता,
उलट त्याच्या मनावरून करा..
कारण पांढऱ्या रंगावर जर,
जगाचा विश्वास असता तर,
मिठाने सुद्धा जखमा भरल्या असत्या…