Tag: आयुष्यात काय गमावलंत

Kaay Gamavalat Hyapeksha Kaay Kamavalat Ha Vichar Kara

आयुष्यात काय गमावलंत ह्यापेक्षा काय कमावलंत ह्याचा विचार करा…