Tag: आयुष्यभर मला तुझ्या सोबत राहायचंय

Tujhya Sobat Rahaychay Mala

Tujhya Sobat Rahaychay Mala

आयुष्यभर मला तुझ्या सोबत राहायचंय,
प्रत्येक क्षण तुझ्या सोबत जगायचंय,
हातामध्ये घेऊन हात तुझा,
आयुष्याची वाट संपेपर्यंत चालायचंय…