Tag: आपल्या चुका

Chuka Nehmi Visarlya Pahijet

Chuka Nehmi Visarlya Pahijet

आपल्या चुका,
नेहमी विसरल्या पाहिजेत…
बायको त्या लक्षात,
ठेवतच असते!