Birthday Wishes in Marathi Words

आपल्याही नकळत आपण अनेकांशी नाती जोडतो, पण त्यातली सगळीच नाती आपल्या ध्यानात राहत नाहीत… काही नाती क्षणांची असतात काही नाती व्यवहाराची असतात, पण त्यातही कधी-कधी असं एखाद नातं आपण जोडतो, जे नातं आपल्याला नात्यांचा खरा अर्थ समजावीतं !! असंच नातं जोडलेल्या एका व्यक्तिमत्वाला वाढदिवसानिमित्त अनंत शुभकामना !!