Tag: आपल्यामुळे कोणी रडले तर जीवन व्यर्थ आहे

Aaplyamule Koni Radle Tar Jivan Vyarth Aahe

आपल्यामुळे कोणी रडले तर जीवन व्यर्थ आहे,
आपल्यासाठी कोणी रडले तर जीवन सार्थ आहे…